Välkommen till Västermalms Båtklubb

Nu längtar vi efter våren...

Planerat datum för sjösättning är den 22 april.

Västermalms Båtklubb VBK är en ideell förening med målet att främja båtlivet lokalt och att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben bildades den 14 oktober 1919, och är alltsedan dess belägen med varv och hamn på Hornsbergsstrand vid Karlbergssjön mitt emot Karlbergs Slott.

Läs mer här om hur du blir medlem: https://vbk1919.se/bli-medlem-i-vbk

Västermalms Båtklubb VBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF och därigenom ansluten till Svenska Båtunionen SBU.
Här på hemsidan finner du information, instruktioner och nyheter om Västermalms Båtklubb och dess verksamhet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.