Bli medlem i VBK

OBS! Vi har stängt kön för sökande till kajakplatser då efterfrågan vida överstiger tillgången under överskådlig framtid.

  • Vi kräver nautisk kompetens, minst Förarbevis. Saknar du detta ska du inom ett år från antagning i VBK, visa intyg på att detta erhållits. Gäller ej kajak, dock är det bra om du har EPP, "kajakpass".
  • Man kan inte bli medlem innan man tilldelats bryggplats/kajakplats, därför kan kötiden i dagsläget bli uppemot ca 6 år.
  • Det är viktigt att du fyller i alla fält inkl. båttyp & längd/bredd, så att rätt plats kan matchas.
  • VBK hyr inte ut tillfälliga platser & tilldelade bryggplatser får ej hyras ut i andra hand.
  • Gräns för båtstorlek 9 x 3 m, 3 ton deplacement.
  • Man kan inte söka vinterplats om man inte redan har bryggplats.
  • En administrativ avgift på 300:- per år, faktureras den som ansöker om medlemskap.

Fyll i dina uppgifter här för att ställa dig i kö för medlemskap i VBK.

Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i BAS (BåtunionensAdministrativaSystem).

Dessa uppgifter används vid all kontakt med medlemmar, nuvarande & sökande, och du riskerar missa platstilldelning ifall vi inte kan nå dig.

Övriga medlemsfrågor kan ställas till vår medlemsansvarig.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.