Miljö på VBK

VBK är en giftfri båtklubb som följer de regler som gäller för båtklubbar i Stockholms stad. På VBK är därför inga färger med biocider tillåtna. Fram till och med första maj kan du söka bidrag för att sanera båtbotten. Detta gäller även för träbåtar.

Båtar med plast- eller aluminiumskrov som ligger i Mälaren behöver vanligtvis ingen bottenmålning utöver grundbehandlingen, exempelvis epoxi.

Behöver du sanera din båtbotten?
Viktigt att du som ska sanera din båtbotten gör det på ett miljösäkert sätt. Du har också möjlighet att låna klubbens slipmaskin med dammsugare.

Bidrag för sanering
Du som behöver sanera botten på din båt har fortfarande fram till 1 maj 2023 möjlighet att få bidrag för det från Stockholms stad.

Läs nedan om vad du behöver veta.

Frågor och svar om båtbottensanering och LOVA-bidraget

LOVA-bidrag är ett statligt stöd för båtklubbar som kan beviljas för lokala vattenvårdsprojekt, för att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och/eller god miljöstatus i havsmiljön.

Fråga: Vilka datum gäller för att kunna ta del av LOVA-bidaget?

Svar: För att kunna ta del av LOVA-bidraget bör du intyga utförd sanering och redogöra för dina utlägg före den 1 maj 2023.

Fråga: Hur går man tillväga för att söka bidraget?

Svar: Bidraget söker du via klubbens kassör (kassor@vbk1919.se). För att kunna ta del av bidraget måste du kunna verifiera utfört arbete och redovisa kvitton för dina utlägg, såsom verktyg, skyddsutrustning och annat material. Även arbetstiden kan vara bidragsgrundande. Redovisa därför också arbetstiden som gått åt (timmar). Att du utfört saneringen kan du intyga exempelvis genom att ta foton av båtens botten innan du börjar och igen när du är klar.

Fråga: Hur stort är LOVA-bidraget?

Svar: Du kan få ersättning för upp till 80 % av dina omkostnader, inklusive egen arbetstid. Egen arbetstid ersätts med 200 kronor per timme. Den högsta ersättningen du kan få är dock begränsad till 3200 kronor.

Fråga: Vad gäller LOVA-bidraget för?

Svar: Bidraget går att få för egen arbetstid och för ersättning av utlägg för exempelvis verktyg, skyddsutrustning och annat material . För att redovisa behöver du ha sparat kvitton för dina utlägg och antecknat din egen arbetstid.

Fråga: Vad ska man tänka på när man sanerar på klubben?

Svar: Det finns tre alternativa metoder för att få bort giftig färg:

  • Blästring (som utförs av proffs).

  • Slipning (exempelvis med klubbens utmärkta slipmaskin).

  • Färgborttagningsmedel och mekanisk skrapning

I samtliga fall gäller att allt avfall ska samlas upp noggrant och lämnas till en återvinningscentral som kan ta emot miljöfarligt avfall. Klubben kommer att ha begränsade möjligheter att ta emot avfallet.

Alla båtbottenfärger innehåller mer eller mindre giftiga ämnen. Var därför noga med att skydda dig själv och omgivningen under arbetet. Använd skyddskläder och ordentligt andningsskydd vid slipning.

Fråga: Ska man göra något innan eller efter?

Svar: Båtens sidor och marken under måste täckas innan du påbörjar saneringsarbetet. Tänk på att skaffa tillräckligt bra personlig skyddsutrustning innan du börjar. OBS att man måste/bör lägga plast på marken innan bockarna ställs på plats!

Information från Transportstyrelsen: Så sanerar du båtbotten

Information från Stockholms stad: Regler för båtklubbar

Information om LOVA-bidraget

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.