Frågor om hamnen

Hamnkapten och vice hamnkapten ansvarar för hamnen och allt som rör den delen av verksamheten, till exempel:

  • Bryggornas skick, utformning och utrustning

  • Fördelning av bryggplatser (tilldelning och platsbyte)

  • Motorbryggan

  • Bomiläggning och bomupptagning

  • Att båtarna i hamnen uppfyller kraven avseende miljö, storlek och säkerhet.

Vänd dig till hamnkapten om du vill använda motorbryggan, om du har sett något som behöver åtgärdas i hamnen eller har frågor.

Vill du byta båtplats gör du en ansökan om det i vårt administrativa system i Bas.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.