Miljö på VBK

VBK är en giftfri båtklubb som följer de regler som gäller för båtklubbar i Stockholms stad. På VBK är därför inga färger med biocider tillåtna.

Båtar med plast- eller aluminiumskrov som ligger i Mälaren behöver vanligtvis ingen bottenmålning utöver grundbehandlingen, exempelvis epoxi.

Behöver du sanera din båtbotten?
Viktigt att du som ska sanera din båtbotten gör det på ett miljösäkert sätt. Du har också möjlighet att låna klubbens slipmaskin med dammsugare. Det finns tre alternativa metoder för att få bort giftig färg:

  • Blästring (som utförs av proffs).

  • Slipning (exempelvis med klubbens utmärkta slipmaskin).

  • Färgborttagningsmedel och mekanisk skrapning

I samtliga fall gäller att allt avfall ska samlas upp noggrant och lämnas till en återvinningscentral som kan ta emot miljöfarligt avfall. Klubben kommer att ha begränsade möjligheter att ta emot avfallet.

Alla båtbottenfärger innehåller mer eller mindre giftiga ämnen. Var därför noga med att skydda dig själv och omgivningen under arbetet. Använd skyddskläder och ordentligt andningsskydd vid slipning.

Båtens sidor och marken under måste täckas innan du påbörjar saneringsarbetet. Tänk på att skaffa tillräckligt bra personlig skyddsutrustning innan du börjar. OBS att man måste/bör lägga plast på marken innan bockarna ställs på plats!

Tänk på detta

  • Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier.
  • Var försiktig och se upp med spill och läckage av kemikalier.
  • Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier. Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten.
  • Sanera din båt från giftiga båtbottenfärger.
  • Ta hand om ditt miljöfarliga avfall och även annat avfall. Förvara kemikalier rätt - Kemikalier
  • Använd rätt och rent bränsle.
  • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.

Information från Transportstyrelsen: Så sanerar du båtbotten

Information från Stockholms stad: Regler för båtklubbar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.