Hit vänder du dig...

All verksamhet på VBK sker ideellt. Tänk på att våra funktionärer i de flesta fall har ett ordinarie arbete. Kontakta dem därför helst via mejl eller på kvällstid.

Ekonomi, faktura, avgifter: Kassör
Se även sidan om ekonomi

Adressändring: i BAS, under "Min Sida"

Båtbyte/Platsbyte: Registrera eller ansök i BAS

Försäkringar, hamnen, klubbens märken & vimplar: : Hamnkapten
Se även denna sida.

Information & publicering: Informationsansvarig

Miljö & regelverk: Miljöombud

Nycklar & lås: Nyckelansvarig (Ska kompletteras med egen sida)

Vaktgång & Säkerhet: Vaktombudet Se mer på denna sida.

Varv, container, materialförvaring: Varvschef

Nytt medlemskap: Medlemsansvarig.
Ansökan i vårt administrativa system Bas.
Mer information om medlemsansvarig på denna sida.

Klubbhus & arrangemang: Klubbmästaren
Se även denna sida

Sjö- och torrsättning Slipförmännen. Se mer på denna sida

Medlemsfrågor: Medlemsansvarig

VBK generellt: Ordförande eller Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.