Valberedning

Västermalms Båtklubbs valberdning ska bestå av tre ledamöter:

  • Per-Erik Öberg
  • Joakim Keskitalo
  • Håkan Löfgren

I stadgarna anges valberedningens uppgifter i sin helhet. Nedan en förenklad skrivning:

Valberedningens uppgifter är att:

  • Lämna förslag på kandidater som på årsmötet kan väljas in i styrelsen eller till andra funktioner.
  • Ta emot nomineringar från klubbens medlemmar (senast 30 dagar innan årsmötet).
  • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
  • Presentera alla kandidater på årsmötet - såväl de som nominerats av valberedningen som på annat sätt .

Valberedningens förslag skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Valberedningen har skapat en speciell kö i BAS där du kan ange om du vill bidra till klubben som funktionär eller i styrelsen: Anmälan ska ses som en intresseanmälan och leder inte nödvändigtvis till omedelbart tillträde. Det är en fantastisk möjlighet att vara med att påverka ett område samt lära känna fler medlemmar och övriga i styrelse samt funktionärer, ingen av uppdragen är särskilt betungande och man blir belönad med ett arvode samt befrielse från arbetsplikten.

Anmäl dig via BAS, ange även vilken eller vilka roller du ser som intressanta och kryssa i rutorna för Styrelse alt Funktionär eller varför inte både och.

Kort instruktion nedan:

Kryssa och ange en eller flera roller som ni tycker passar.

Frågor eller funderingar: valberedning@vbk1919.se

Mvh Valberedningen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.