Information från Sjöfartsverket om avlysning av allmän farled vid Tappströmsbron

Publicerad torsdag 23 jun, 07:43

Meddelande från Sjöfartsverket. Fullstädig information kan läsas i Avlysning Tappström samt Bilaga Tappström.

Beslut - Avlysning av allmän farled 914 vid Tappström
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron, skall vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli 2022 till 3 november 2022.
Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande

Tider och omfattning

  • Måndag 25 juli 2022 t.o.m. söndag 14 augusti 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
  • Torsdag 22 september 2022 t.o.m. lördag 15 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
  • Söndag 16 oktober 2022 t.o.m. lördag 29 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är tillåten.
  • Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00; Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej kräver broöppning tillåten.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.