Om oss

Västermalms Båtklubb, VBK, är en ideell förening med målet att främja båtlivet lokalt och att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Båtklubben bildades den 14 oktober 1919, och är alltsedan dess belägen med varv och hamn på Hornsbergsstrand vid Karlbergssjön mitt emot Karlbergs Slott.

Medlem i Svenska Båtunionen
Västermalms Båtklubb VBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF och därigenom ansluten till Svenska Båtunionen SBU. Klubben bygger på ideellt engagemang - alla medlemmar bidrar till klubbens utveckling och fortlevnad.

Bryggor längs med Karlbergskanalen
Vi har idag 161 bryggplatser fördelat på sex områden samt 12 kajaker i en containern på varvet. Vid motorbryggan kan två båtar tillfälligt förtöja för åtgärder eller i- och urlastning. Vid motorbryggan finns även en travers med lyftanordning.

Läs mer här om hur du blir medlem.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.