Om oss

Västermalms Båtklubb, VBK, är en ideell förening med målet att främja båtlivet lokalt och att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Båtklubben bildades den 14 oktober 1919, och är alltsedan dess belägen med varv och hamn på Hornsbergsstrand vid Karlbergssjön mitt emot Karlbergs Slott.

Medlem i Svenska Båtunionen
Västermalms Båtklubb VBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF och därigenom ansluten till Svenska Båtunionen SBU. Klubben bygger på ideellt engagemang - alla medlemmar bidrar till klubbens utveckling och fortlevnad.

Bryggor längs med Karlbergskanalen
Vi har idag 161 bryggplatser fördelat på sex områden samt 12 kajaker i en containern på varvet. Vid motorbryggan kan två båtar tillfälligt förtöja för åtgärder eller i- och urlastning. Vid motorbryggan finns även en travers med lyftanordning.

Kontakta VBK

Medlemsskap: Läs mer här om hur du blir medlem.

Övriga frågor: info@vbk1919.se eller hamnkapten@vbk1919.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.