Stadgar

Västermalms Båtklubb är en ideell förening vars existens vilar på klubbens stadgar samt bilagorna till dessa:

Du läser stadgarna i pdf-format här:
Stadgar för Västermalms Båtklubb

Bilagor:

Stadgarna innehåller följande paragrafer:

§ 1 Ändamål

§ 2 Medlemskap

§ 3 Beslutande instanser

§ 4 Verksamhetsår

§ 5 Avgifter

§ 6 Betalning

§ 7 Medlemsmöten

§ 8 Styrelse och förvaltning

§ 9 Revisorer

§ 10 Valberedning

§ 11 Förtjänstmärken och emblem

§ 12 Hamn, uppläggningsanläggningar och klubbholme

§ 13 Stadgeändring

§ 14 Klubbens upplösning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.