Varvsplan

VBK arrenderar marken från Stockholms stad. Vi medlemmar ansvarar därför tillsammans för ordning och säkerhet med hänsyn tagen till fastighetsägaren.

Adress till varvet är Hornsbergs strand 10-12. Den finns på de officiella kartorna så att såväl taxi som utryckningsfordon ska kunna hitta.

Miljöstation
Vid miljöstationen finns behållare för att vi som båtägare ska kunna göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Var noga med att lämna oljor och andra miljöfarliga vätskor i rätt behållare.

Förvara inte spilloljor, förbrukade färgburkar eller annat miljöfarligt avfall på varvsplanen utan ta dem till miljöstationen. Vi får anmälningar från privatpersoner som ser sånt stå under bar himmel.

Varje båtägare städar själv av platsen under sin båt innan torrsättning.

Annat att tänka på
Du får inte ha elkablar permanent inkopplade på varvets elstolpar eller ladda din elbil vid elstolparna.

Du får inte göra upp eld på varvet. Var också försiktig när du arbetar med till exempel värmepistol, vinkelslip och andra heta arbeten samt sådant som kan självantända, till exempel med linoljetrasor.

Parkering
VBK är en av mycket få båtklubbar i innerstan som är lyckliga nog att ha parkeringsplatser på sitt varvsområde. Eftersom vi arrenderar marken från Stockholms stad är det viktigt att vi följer dessa regler:

  • Parkering är tillåten när du själv är på besök eller är ute med din båt.
  • En lapp med namn, telefonnummer och hamnplats ska finnas synlig i vindrutan när du parkerar bilen på varvet.
  • Du får inte ställa båtvagnar eller trailers på varvet.
  • Parkera utrymmessnålt utan onödigt stort avstånd till bilen bredvid. Tänk också på att parkera så att det går att det är fri passage till motorbryggan, containrar, miljö- och sopstation.

Klubbstugan
Vi har en klubbstuga med kök och toaletter. Där kan du också låna flytvästar vid behov. Du kan låna klubbstugan för privata fester, men ni får naturligtvis inte hindra andra medlemmar (till exempel nattvakten) från att ha tillgång till gemensamma utrymmen. Du bokar klubbstugan i vårt administrativa system Bas.

På varvet finns en snickarbod som du kan använda vid behov.

Här läser du föreskrifterna för varvet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.