Arbetsuppgifter vid sjösättning

Foto: Mikael Silkeberg

Sjösättningen på Västermalms Båtklubb sker i båtklubbs-anda; alla arbetsuppgifter, förutom inhyrd truckförare, sköts av båtklubbens medlemmar. Ingen är färdig innan sista båten för repektive pass är i vattnet och vi avslutar sjösättningarna med upprop. Om du av något skäl måste avvika innan dess - anhåll om detta i god tid.

Arbetsfördelningen görs i förväg, men den roll du får meddelas vid uppropet. Om du av någon anledning är förhindrad att utföra en viss arbetsuppgift ska du i god tid innan sjösättningsdagen kontakta slipförman 1 (bild till höger) och meddela detta. Detta för att det inte går att planera om på själva sjösättningensdagen.Johan Molnö är förste slipförman


De olika arbetsuppgifterna under sjösättningen

  • Personal till slipvagnens plattform. Dessa har som uppgift att, med sin vikt, tynga båtens sjösida så att den vilar tillfredställande mot slipvagnens plattform. När båten väl är i vattnet ska båten skickas till motorbryggan. Gummistövlar är att rekommendera!
  • Personal till slipvagnens stöttor. Dessa har till uppgift att, innan trucken ställer ned båten på båtvagnen på slipvagnen, se till att båtvagnens stöttor mot land är helt nedfällda. När trucken sedan ställt ned båtens köl mot vagnen men inte än avlastat lyftslingen helt, ska stöttorna på landsidan fällas upp och låsas mot båtskrovet. Därefter ger en slipförman signal till trucken att avlasta helt.
  • Personal till sling. Dessa har till uppgift att, när trucken ska hämta en ny båt, hala truckens lyftsling under båten och sedan trä slingen över truckens gafflar. När båten körts bort till och ställts på slipvagnen så ska slingen lossas från gafflarna och dras bort från båten. Personalen på slipplattformen hjälper till.
  • Vajervakter. Dessa har till uppgift att varna personer som promenerar och springer på strandpromenaden att sjösättning pågår. Här är det bra att vara övertydlig och handfast. Trots varningar har olyckor inträffat, främst är det joggare som skadat sig efter att ha snubblat på vajern.Barbro Lund, Slipförman
  • Truckvakt. En person har till uppgift att gå framför trucken och upplysa andra båtägare om att trucken är på väg och att de skall hålla sig undan.
  • Personal till motorbryggan. Motorbryggan är första anhalt efter sjösättningen. Här gäller det att hjälpa till att ta emot, bära av och förtöja de nyligen sjösatta båtarna. Ägarna till träbåtar som vårläcker kan behöva assistans med någon av klubbens dränkbara 220 V pumpar. Dessa ska vara på plats på bryggan innan sjösättningen börjar. Träbåtar som behöver pumpas och svälla ska, i den mån det går, flyttas till kajen som ligger till vänster efter entrégrinden på den närmaste bryggan, vrakviken. Säkerställ att pumpen ombord har tillräcklig kapacitet för att klara förhalningen dit.
  • Personal till bockar. Dessa har till uppgift att flytta undan de bockar som, allteftersom båtarna sjösätts, finns på hamnplanen. Hamnkapten och vice Hamnkapten leder arbetet.Åke Lundkvist, slipförman
  • Bogsering. Bogserarna har till uppgift att hjälpa båtägare utan fungerande maskin till förtöjningsplatsen. Båtägaren måste kontakta bogserarna i god tid innan båten går i vattnet, och ha en lång tamp förtöjd i båtens för.

Bilder: Slipförmännen Johan Molnö (överst),
Barbro Lund samt Åke Lundkvist.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.