Arbetsuppgifter vid torrsättning

Dessa arbetsuppgifter fördelas under torrsättningen. Om du av hälsoskäl inte kan utföra någon uppgift sa du meddela slipförmännen detta senast tio dagar innan.

Personal till slipvagnen. Dessa har till uppgift att tynga båten så att den vilar mot slipvagnens stöttor mot sjön. När båtarna är breda måste de även ”skjuta ifrån” så att båtens köl hamnar tillräckligt långt bort från slipvagnen. Detta är för att säkerställa att båten lutar mot slipvagnen på ett bra sätt. Gummistövlar är att rekommendera!

Personal till slipvagnens stöttor. Dessa har till uppgift att, innan den tomma slipvagnen körs ned i vattnet, justera båtvagnens stöttor till rätt nivå för kommande båt. Det är viktigt att stöttornas vinkel blir korrekt justerad för respektive båts skrovform. Det är slipförmännen som leder detta arbete, men eftersom båtens skrov är dolt under vattenytan behövs samarbete med båtägaren.

Personal till sling (sling kallas också stroppar). Dessa har till uppgift att placera slingen under den nyupptagna båten. Därefter räcker de slingen till personalen på vagnen som lägger slingen över truckens gafflar. Ansvaret för att slingen inte tar tag i båtvagnen vilar på slingpersonalen. När båtens köl, efter transport över hamnplanen, vilar på bockarna och stöttorna fällts upp mot skrovet och låsts så avlastar trucken slingen. Personalen lossar då slingen från gafflarna, drar bort den från båten och lastar den på trucken.

Vajervakt Dessa står på var sin sida om sliprälsen, och varnar personer som går eller joggar på strandpromenaden så att dessa inte skadar sig på vajern eller slipvagnen. Här är det bra att vara övertydlig och handfast eftersom det – trots varningar – inträffar incidenter som till exempel att joggare snubblar och slår sig.

Personal till motorbryggan Dessa hjälper till att ta emot, bära av och förtöja de båtar som ska torrsättas. Dessa är också ansvariga för att vinka in båtarna i rätt turordning.

Truckmedhjälpare (den ende truckföraren tar kommando av). Till detta utses en erfaren medlem eller funktionär. Uppgiften är att, i samarbete med de hamnansvariga, dirigera trucken så att avståndet mellan båtarna blir det rätta. När bockarna ställts fram under båten och har stöttorna helt nedfällda är truckmedhjälparen den enda ”dirigenten” till trucken. Hen ger signal till truckföraren som ställer ned båtens köl mot bockarna. När truckmedhjälparen anser att båten står korrekt enligt slipbasarnas placeringsplan ger hen tecken till bockpersonalen att fälla upp och låsa stöttorna så att trucken kan avlasta slingen.

Personal till bockar. Dessa har till uppgift att, under ledning av de hamnansvariga, ställa fram bockar till respektive båt på rätt plats enligt slipbasarnas placeringsplan. Som beskrivits ovan ska bockarnas stöttor vara helt nedfällda innan trucken sänker ned båten. Först när kölen ligger an mot bockarna och truckmedhjälparen är nöjd med båtens vinkel och placering fälls stöttorna upp och låses. Extra viktigt att invänta signal från truckmedhjälparen. Inga kroppsdelar får finnas i närheten av bockarna innan signal har givits.

Alla; Ingen medlem får avvika innan sista båten är torrsatt, återställningsarbetet är klart och ett sista upprop skett. Är du inte kvar räknas det som utebliven arbetsuppgift (se mer om kostnader och arbetsplikt här). Om du har starka skäl att frånvara vid det avslutande uppropet är det viktigt att du meddelar detta senast 10 dagar före torrsättningsdatum. Du blir då tilldelad en arbetsuppgift vid senare tillfälle.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.