Säkerhet vid sjö- och torrsättning

Målet med rutinerna är i första hand att undvika personskador. I andra hand att undvika materiella skador.

Kanske viktigast av allt: Gå aldrig under en båt som hänger i truckens slingor. Gå heller inte framför trucken, föraren ser mycket dåligt framåt när en båt hänger i slingorna.

Viktigt är att när båten ställs ned på sina bockar, ska stöttorna vara nere i botten. Inte förrän båten vilar på kölen ska stöttorna höjas och stödja mot skrovet.

 • Tveka aldrig att reagera om du kan förebygga ett olycksfall.

 • Meddela Slipförman eller Varvschef om alla tillbud, även de som bara varit nära att orsaka skada.

 • Vistas inte i närheten av hängande båt i onödan, lämna utrymme för båtägare och de som jobbar med bockarna.

 • Lämnas fri väg för trucken, särskilt när den kör med hängande båt.

 • Endast den som ”åker truck” får ge ordern att lyfta eller sänka båten på plats på vagn eller bockar.

 • Skym inte sikten mellan sliphuset och slipvagnen, de som sköter slipmaskinen måste alltid ha obehindrad sikt.

 • Stoppa aldrig händer eller fingrar innanför slingen, på bockar, stöttor eller liknande efter att lyft eller nedsänkning påbörjats.

 • Strandpromenaden stängs av med till exempel. bockar eller rep innan slipvagnen rör sig upp eller ner och vajern markeras med bock när vagnen är i nedsänkt läge.

 • Klubbens länspumpar får bara användas i vrakviken, dvs till väster (vänster) om gången ut till bryggorna A och B.

 • Under sjö- och torrsättning är ingen parkering tillåten på varvet.

 • Släpp ned alla stöttor, de ställbara stag som håller båten upprätt, innan bocken bärs till förvaringsplatsen.

Grundförsäkring finns
Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har vi en båtklubbsförsäkring som ger ett grundskydd. Kortfattat omfattar den bland annat olycksfallsförsäkring för medlemmar i samband med klubbaktiviteter. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning och vaktgång. Omfattande information finns här.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.